Рe-композиция

Публикация на ИСИ-София / Изток-Запад

Рe-композиция
заглавие: Рe-композиция. Aвтор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство
година: 2012
редактор(и): Диана Попова, Кирил Прашков
място: София
издател: ИСИ-София / Изток-Запад
ISBN/ISSN: 9786191521319
език: български
автор(и): Красимир Терзиев
дизайн: iSpace.media
авторски права: Красимир Терзиев, Любов Костова, iSpace.media, Институт за съвременно изкуство — София, Издателство Изток-Запад, 2012 г.
сътрудници: превод на английски: Любов Костова, с щедрата подкрепа на Яра Бубнова
Сваляне на прикачените файлове:

Съдържание

Увод --- 9

Списък на приложените произведения --- 16

Приложение --- 17

I  Въведение в проблема ---  33

Изходни позиции --- 35

Някои уточнения --- 36

II  Аура и серийно възпроизводство --- 43

Аура и автентичност ---  45

Населената пропаст между оригинал и копие  --- 54

Произведението и тялото на автора --- 59

Авторът като функция и институция --- 64

Произведението и собствеността --- 68

III  Художествената аура в условията на конвергенция на медиите --- 77

Мястото на произведението на изкуството: от фиксацията в ритуала до отворените канали на масова комуникация --- 79

Произведението и медията: хибридизация на критериите за класификация. Естетика на постмедията --- 86

Класификацията в криза --- 86

Имплозията на материал и техника в дигиталното --- 89

Постмедийна естетика --- 93

Произведението и масите --- 98

IV Художествени практики и техно медии --- 105

Автономия на света на изкуството --- 107

Инфилтрации --- 109

Интервенции ---.... 109

Тактически медии ---  116

Трансформация отвътре --- 123

Релокация --- 127

V Творчество в мрежата: всеки е творец --- 131

Съдържание, генерирано от потребителите? --- 135

Култура на ремикса ---139

Изкуство на апроприацията --- 141

Колаж, монтаж, семплиране, ремикс --- 144

Магически трансформации на незаконно родените образи в мрежата --- 148

Режими на репродуциране на аура. Режими на контролиране на достъпа --- 153

Как институциите на изкуството реагират на творчеството в мрежата? --- 158

YouTube Play: Биенале на креативното видео --- 159

Заключение --- 163

Библиография --- 171

Summary --- 184

За автора / About the Author --- 191

Публикувана в Книги
Прочетена 422 пъти
Последна редакция Събота, 23 януари 2021 18:47
logo NFC
Вектор. ИСИ-София: Мотиви, анализи, критика е проект на Института за съвременно изкусво - София.
Проектът е реализиран с подкрепата на програма Критика на Национален фонд Култура