Вектор. ИСИ-София функционира в съответствие със стандартите на Library 2.0, за да отговори на изискванията и очакванията на потребителите. В този контекст целта е да се разработи съдържание с принос на потребителите и да се направи достъпна информация в цифров формат.

Периодичните издания от минали години са дигитализирани и форматирани съобразно стандартите на платформата. В случай на липсващи издания, моля, свържете се с нас.

Потребителите могат да имат достъп до изображения с ниска разделителна способност на цифрови документи от https://vector.ica-sofia.org/. Декларация за правата относно използването на изображения с висока разделителна способност за публикуване и подобни цели можете да получите при контакт с нас.

Потребителите имат право да поискат фотокопия на ресурси. Това право може да бъде упражнено в съответствие с „Принципите на авторското право“. Във всеки случай е разрешено само по едно копие за изследователски и специфични учебни цели. Фотокопията от оригинални източници не трябва да надвишават една статия на брой или една глава (или 10%) от книга.

DVD / CD не могат да се възпроизвеждат без разрешение на собствениците на авторски права.
logo NFC
Вектор. ИСИ-София: Мотиви, анализи, критика е проект на Института за съвременно изкусво - София.
Проектът е реализиран с подкрепата на програма Критика на Национален фонд Култура