Фотографии

В тази секция на платформата Vector публикуваме колекции от фотографии, събрани при организирането на изложбата "Нашите 20 години в съвременното изкуство" в галерия ИСИ-София през 2010. Фотографиите постъпиха от лични архиви, авторството на много от тях не е установено. Публикуваме ги с клаузата за отворен достъп, застъпена в Закона за авторското право. Молим да се свържете с нас, ако разпознаете чии са фотографиите, за да ги упоменем коректно в сайта.


Изложба "Край на цитата"

1990 Софийски университет (северно крило)

Изложба "Земя и небе"

1989 СБХ, ул. Шипка 6 (покрив-тераса)

Изложба "Градът?"

1988 Изложбена зала на СБХ, ул. Раковски 125, София

Изложба "Авторски отпечатък"

1987 Галерия на СБХ, ул. "Раковски" 125, София
logo NFC
Вектор. ИСИ-София: Мотиви, анализи, критика е проект на Института за съвременно изкусво - София.
Проектът е реализиран с подкрепата на програма Критика на Национален фонд Култура