# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Фотографии

В тази секция на платформата Vector публикуваме колекции от фотографии, събрани при организирането на изложбата "Нашите 20 години в съвременното изкуство" в галерия ИСИ-София през 2010. Фотографиите постъпиха от лични архиви, авторството на много от тях не е установено. Публикуваме ги с клаузата за отворен достъп, застъпена в Закона за авторското право. Молим да се свържете с нас, ако разпознаете чии са фотографиите, за да ги упоменем коректно в сайта.


Изложба "Край на цитата"

Софийски университет (северно крило) 1990

Изложба "Земя и небе"

СБХ, ул. Шипка 6 (покрив-тераса) 1989

Изложба "Градът?"

Изложбена зала на СБХ, ул. Раковски 125, София 1988

Откриване на изложбата "Авторски отпечатък"

Галерия на СБХ, ул. "Раковски" 125, София 1987
logo NFC
Вектор. ИСИ-София: Мотиви, анализи, критика е проект на Института за съвременно изкусво - София.
Проектът е реализиран с подкрепата на програма Критика на Национален фонд Култура