Статии

изображение автор заглавие година източник
В защита на бедното изображение Хито Щайeрл "В защита на бедното изображение" 2017 в-к Култура - Брой 27 (3172), 14 юли 2017 Продължава...
Какво е това – изкуство... Екатерина Дьогот "Какво е това – изкуство..." 2017 Продължава...
Преходът като гледка ICA-Sofia "Преходът като гледка" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Природата в София - асоциална пустош ICA-Sofia "Природата в София - асоциална пустош" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Безобразното тяло и фетишът на неорганичното ICA-Sofia "Безобразното тяло и фетишът на неорганичното" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
София, града голяма, София, малка ябълка ICA-Sofia "София, града голяма, София, малка ябълка" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Десен град, ляв град, постмодерен град ICA-Sofia "Десен град, ляв град, постмодерен град" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Градът и Визуалният семинар ICA-Sofia "Градът и Визуалният семинар" Продължава...
Градът като движещ се образ/ Начини за придвижване и гледки/ Пешеходството като практика и страст ICA-Sofia "Градът като движещ се образ/ Начини за придвижване и гледки/ Пешеходството като практика и страст" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Недонаправеният гражданин ICA-Sofia "Недонаправеният гражданин" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София) ICA-Sofia "Историята на една фасада (бележки върху географията на рекламата в София)" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Софийски лъвове ICA-Sofia "Софийски лъвове" 2006 Интерфейс София, 2006, София: Изток-Запад, ISBN: 978-954-321-584-3 Продължава...
Мила Минева в разговор с Александър Кьосев ICA-Sofia "Мила Минева в разговор с Александър Кьосев" 2004 Визуален семинар. Програма за стипендианти 1: София като гледка, 2004, София: Институт за съвременно изкуство - София Продължава...
Да си измислиш София като гледка ICA-Sofia "Да си измислиш София като гледка" 2004 Визуален семинар. Програма за стипендианти 1: София като гледка, 2004, София: Институт за съвременно изкуство - София Продължава...
Двойна връзка Яра Бубнова "Двойна връзка" 2003 Двойна връзка, 2003, Виена/София: Springerin/ИСИ-София Продължава...
А утре целият свят? Няколко бележки по дебата за космополитизма Борис Буден "А утре целият свят? Няколко бележки по дебата за космополитизма" 2003 Двойна връзка, 2003, Виена/София: Springerin/ИСИ-София Продължава...
Страница 1 от 2
logo NFC
Вектор. ИСИ-София: Мотиви, анализи, критика е проект на Института за съвременно изкусво - София.
Проектът е реализиран с подкрепата на програма Критика на Национален фонд Култура